Ministerie van Verkeer te Brussel

Wie levert nummerplaat en/of inschrijvingsbewijs af ?

Kocht u een nieuw of tweedehands voertuig ?  U mag pas met uw voertuig rijden als u uw nummerplaat n het inschrijvingsbewijs hebt.

Ons kantoor zorgt voor de inschrijving van uw voertuig. Nadat u ons de nodige documenten (het document "Aanvraag om inschrijving van een voertuig") hebt overgemaakt wordt uw voertuig ingeschreven en uw inschrijvingsplaat (nummerplaat) en/of uw inschrijvingsbewijs aangevraagd.

Sedert enige tijd kunnen de meeste voertuigen elektronisch worden ingeschreven door ons kantoor.  Uw inschrijvingsaanvraag wordt vervolgens automatisch verwerkt door het Ministerie van Verkeer.  Bij de electronische aanvraag van een nieuwe nummerplaat vr 12u00, wordt doorgaans diezelfde dag nog uw nummerplaat met inschrijvingsbewijs per "prior post" verzonden door het Ministerie van Verkeer naar het adres van de aanvrager.  Beschikt u reeds over een nummerplaat, dan wordt uw inschrijvingsbewijs diezelfde dag per "gewone post" verzonden naar het adres van de aanvrager.

Indien de nummerplaat en/of het inschrijvingsbewijs niet electronisch kan worden aangevraagd (o.a. oudere voertuigen, ingevoerde voertuigen, bedrijfsmaterieel,...), wordt het formulier Aanvraag om inschrijving van een voertuig dezelfde dag van ontvangst per "prior" post verzonden naar de het Ministerie van Verkeer, FOD Mobiliteit en Vervoer, Directie Wegverkeer - D.I.V., City Atrium, Vooruitgangstraat 56 te B-1210 Brussel (Sint-Joost-ten-node).

Binnen de tien werkdagen ontvangt u uw nummerplaat en/of uw inschrijvingsbewijs thuis in uw eigen brievenbus.  Telefonisch kan u de D.I.V. (Dienst Inverkeerstelling Voertuigen) te Brussel bereiken op het nummer 02 277 30 50.  Soms kunnen de telefonische wachttijden hoog oplopen.

U kan uw inschrijvingsbewijs en uw nummerplaat ook zelf afhalen.  Bij de loketten van de D.I.V. te Brussel kan dit op werkdagen van 8u30 tot 15u30.  De loketten van de D.I.V. Brussel bevinden zich: City Atrium, Voortuigangstraat 56 te B-1210 Brussel (Sint-Joost-ten-node).

Het afhalen van de gewone nummerplaat kan bovendien ook bij de D.I.V.-antennes (lokale D.I.V. kantoren) op werkdagen van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30.  Let wel !  Bij grote drukte kunnen de loketten van de DIV-antenne tot 30 minuten vroeger gesloten worden voor het publiek.  Na het afhalen van uw nummerplaat wordt vervolgens het inschrijvingsbewijs per post opgestuurd.  Er zijn DIV-antennes verspreid over heel Belgi.  Opgelet voor sommige inschrijvingen (vnl. ingevoerde voertuigen) dient u langs te gaan op het ogenblik dat een douaneabmtenaar aanwezig is.

De DIV-antennes van Kontich en Zwijnaarde zijn deze welke het makkelijkst te bereiken zijn voor regio Waasland.  Hieronder vindt u alle adressen, telefoon- en faxnummers alfabetisch gesorteerd op gemeente.


:2000 - Bosman & C nv - All rights reserved